Tor kajakowy na Kanale Żerańskim, Warszawa
Warszawa - projekt koncepcyjny

Tor kajakowy na Kanale Żerańskim

Galeria