PILNE! 

Naszym klientom sugerujemy uzyskanie Warunków Zabudowy dla posiadanych nieruchomości przed wejściem w życie Planów Ogólnych  

wymaganych nowelizacją Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym.  

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny