Kompletny pakiet usług zarządzania projektem stworzony tak, aby wspomagać Klientów w całym procesie inwestycyjnym – od etapu przygotowania, poprzez monitoring realizacji, aż do zakończenia inwestycji. 

 • -studium wykonalności 

 • - zarządzanie procesem projektowania 

 • - zarządzanie przetargiem 

 • - zarządzanie realizacją inwestycji 

 • - zarządzanie harmonogramem 

 • - zarządzanie kosztami 

 • - zarządzanie zmianami (np. projektowymi, kosztowymi, -

 • organizacyjnymi) 

 • - zarządzanie ryzykiem 

 • - zarządzanie roszczeniami 

 • - nadzór techniczny nad realizacją robót 

 • - raportowanie 

 • - usługi w zakresie odbiorów inwestycji, rozruchu i rozliczenia

 • końcowego budowy 

 • - zarządzanie usuwaniem usterek 

 • - wsparcie w okresie gwarancyjnym 

   

Zarządzanie projektem