Wybór nieruchomości 

 • - Rozpoznanie potrzeb Klienta i identyfikacja potencjalnej powierzchni

 • najmu 

 • - Przygotowanie wstępnych space planów 

 • - Audyt techniczny, oszacowanie kosztów dostosowania powierzchni

 • do wymagań najemcy 

 • - Rekomendacja wyboru najlepszej powierzchni 

 • - Wsparcie w negocjacjach umowy najmu w aspekcie technicznym

 • i kosztowym 

Etap przygotowawczy 

 • - Wybór projektanta 

 • - Zarządzanie realizacją projektu typu fit out 

 • - Opracowanie budżetu i harmonogramu 

 • - Przeprowadzenie przetargu wraz z wyłonieniem wykonawców prac 

 • - Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych 

 • - Przejęcie powierzchni w celu rozpoczęcia aranżacji 

Realizacja 

 • - Zlecenie prac i zamówienie dostaw 

 • - Koordynacja prac wykonawców oraz dostawców zgodnie z projektem

 • typu fit out 

 • - Kontrola budżetu i akceptacja płatności częściowych 

 • - Analiza i rekomendacje robót dodatkowych / zamiennych 

 • - Kontrola jakości prac przez zespół techniczny 

 • - Kontrola harmonogramu prac 

 • - Raportowanie postępu robót 

Oddanie do użytkowania 

 • - Odbiór techniczny prac wraz z usunięciem usterek 

 • - Weryfikacja dokumentacji powykonawczej 

 • - Potwierdzenie bezusterkowego odbioru prac 

 • - Rozliczenie z wykonawcami i dostawcami 

 • - Zarządzanie przeprowadzką i uruchomieniem pracy na nowej

 • powierzchni 

 • - Zarządzanie procesem zakończenia najmu w opuszczanej

 • powierzchni 

 • - Wsparcie w okresie gwarancyjnym 


   

Zarządzanie FITOUTem