Nasze usługi związane z realizacją inwestycji zaczynamy już od fazy przedrealizacyjnej. Inwestor może powierzyć nam przygotowanie projektu – począwszy od wyboru lokalizacji i zadbania o wszelkie pozwolenia oraz decyzje środowiskowe, po projektowanie, przygotowanie przetargu i przeprowadzenie go do rozstrzygnięcia, wyboru wykonawcy, przekazania placu budowy, dokumentacji projektowej, zaopiniowania harmonogramu prac przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę, opiniowania przygotowanych przez Generalnego Wykonawcę projektów wykonawczych, uzgodnienia z GW planowanych robót - aż po rozpoczęcie procesu realizacyjnego inwestycji. 

  

 • - wstępne analizy inwestycyjne i prawne 

 • - uzyskanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, zgód i opinii --

 • administracyjnych 

 • - projektowanie lub weryfikacja już istniejącej dokumentacji

 • projektowej 

 • - pomoc w wyborze projektanta i / lub wykonawcy robót 

 • - pomoc techniczna 

 • - due dilligence środowiskowe, techniczne i ekonomiczne 

 • kosztorysowanie 

 • - konsultacje społeczne 

 • - studia wykonalności, programy funkcjonalno–użytkowe, oceny

 • oddziaływania na środowisko 

 • - wnioski o dofinansowanie 

 • - BIM 

 • - innowacyjne rozwiązania konsultingowe i usługi doradcze 

 • konsulting środowiskowy - realizujemy opracowania na wszystkich

 • etapach przygotowania inwestycji przemysłowych i

 • infrastrukturalnych 

Przygotowanie inwestycji

przygotowanie inwestycji