Kontrola kosztów w trakcie fazy planowania i przygotowania inwestycji może przynieść inwestorowi oszczędności rzędu nawet 20% w stosunku do pierwotnych założeń. Już na etapie wstępnych koncepcji można oszacować z dużą dokładnością wartość inwestycji. Kolejne przybliżenia na etapie koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego i projektu technicznego gwarantują prawidłowe zaplanowanie kosztów i opłacalność inwestycji. Nasze usługi obejmują: 

  • - opracowania budżetów 

  • - wyceny projektów 

  • - analizę progu rentowności i ocenę opłacalności inwestycji 

  • - doradztwo w zakresie kontraktowania prac 

  • - prowadzenie postępowań przetargowych 

  • - zarządzanie kosztami w trakcie budowy 

  • - zarządzanie zmianami 

  • - optymalizacja rozwiązań technicznych (tzw. value engineering) 

  • - rozliczenie i ewaluację projektu 

 

Zarządzanie kosztami