AREA Architecture and Real Estate Advisory

Usługi związane z przygotowaniem inwestycji zaczynamy już od fazy przedrealizacyjnej. Inwestor może powierzyć nam wyszukanie najodpowiedniejszej lokalizacji dla swojej inwestycji, analizę prawną, techniczną i finansową przedsięwzięcia, przygotowanie projektu – począwszy od wyboru lokalizacji i zadbania o wszelkie pozwolenia oraz decyzje administracyjne, po projektowanie, szacowanie kosztów, przygotowanie przetargu i przeprowadzenie go do rozstrzygnięcia, wyboru wykonawcy, przekazania placu budowy, dokumentacji projektowej, zaopiniowania harmonogramu prac, opracowanie projektów wykonawczych, uzgodnienia z wykonawcą planowanych robót - aż po rozpoczęcie procesu realizacyjnego inwestycji.
Nasze doświadczenie wskazuje, że właściwe przygotowanie inwestycji w początkowej fazie gwarantuje najbardziej efektywną optymalizację kosztów oraz sprawny przebieg całego procesu inwestycyjnego.


Modernizacja kampusu Ambasady RP

New Delhi

analiza kolokacji Ambasady RP i rfn

Podgorica

Ambasada RP

Bogota

Ambasada RP

Wiedeń

Adaptacja budynku na Ambasadę RP

Bratysława


Budynek mieszkalno-usługowy

Powiśle

Zespół budynków biurowych

Wilanów, Warszawa

Siedziba Naczelnego Sądu Administracyjnego

Warszawa

Parking podziemny z kondygnacją handlową

Plac Trzech Krzyży, Warszawa 
300 miejsc parkingowych


SZCZĘŚLIWICE

AURA MAGDALENKI

ENCYKLOPEDYCZNA

POCIESZKA